Cách sử dụng: đăng nhập nick phụ vào dòng thứ nhất, nick chính vào dòng thứ 2, khi vào trận đấu thì chỉ nick phụ vào mà nick chính sẽ ko vào. Thoát nick phụ ra khỏi room và nhận kinh nghiệm ở nick chính. Anh em nào up thì vào phòng 22. Cách cài đặt để không phải giữ phím * trong 1s thì hãy mở x2 lên, ấn menu/cài đặt cơ bản/thời gian đáp ứng sửa 500 thành 1 là không phải ấn. Dòng thời gian khôi phục RAM thì để càng nhỏ càng tốt. Khi up thì khoảng 5-6 trận vào khôi phục Ram 1 lần.
DownloadPolly po-cket